Městská knihovna Loket

Naše knihovna se nachází v přízemí radnice v centru malebného historického města, v němž žijí více než tři tisíce obyvatel. Do současných prostor se knihovna přestěhovala v roce 2008 a díky této změně získala do správy světově ojedinělou sbírku – expozici umělecké knižní vazby. Spojení knihovny a expozice pro nás znamená netypickou provozní dobu – návštěvníkům a čtenářům jsme k dispozici kromě čtyř dní v týdnu rovněž o sobotách a nedělích. O víkendu se naše knihovna těší poměrně solidní návštěvnosti, zejména v období hlavní turistické sezóny.

Loketská knihovna plní funkci knihovny základní, je organizační složkou města. Pracují zde tři knihovníci, jeden z nich je kurátor expozice umělecké knižní vazby. Knihovna je plně automatizována, využíváme knihovní systém KOHA. Uživateli knihovny jsou děti, studenti, lidé žijící v místě a blízkém okolí, turisté a návštěvníci města. Disponujeme dětským oddělením, oddělením pro dospělé, atriem, kde se konají výstavy a kulturní pořady, dílnou knižní vazby a útulnou čítárnou. Kromě běžné knihovnické činnosti se věnujeme ve velké míře činnosti kulturní a vzdělávací.

V rámci dětského oddělení se zapojujeme do celostátních a krajských projektů a soutěží (Bookstart, Knížka pro prvňáčka, Noc s Andersenem, Kde končí svět, Nekoktám, čtu!, Hry bez hranic aj.), dětem ve věku 3 – 6 let je určena velmi oblíbená čítárna.

Na vzdělávací lekce dochází pravidelně žáčci, žáci a studenti místních škol a školek.

Jednou měsíčně pořádáme herní odpoledne, při kterých si mohou děti a jejich dospělý doprovod vyzkoušet rozličné deskové hry.

Protože se snažíme navázat s dětmi přátelský kontakt trvalejšího rázu, podnikáme s nimi různé (i několikadenní) knihovnické výlety.

Rovněž program pro dospělou veřejnost je velmi pestrý. V atriu knihovny se konají koncerty, přednášky, besedy, filmové projekce.

S expozicí umělecké knižní vazby je nerozlučně spojena výstavní činnost, na kterou jsou navázány výtvarné dílny se zvláštním zaměřením na knižní kulturu.

Spolupracujeme s místními spolky a organizacemi, podporujeme komunitní činnost. Pravidelně navštěvujeme obyvatele – čtenáře  – v domě s pečovatelskou službou.

Přes veškeré naše aktivity jsme si vědomi důležitosti knihovnické činnosti. Malé město je jakousi zárukou blízkých, nadstandardních vztahů. Držíme se našeho kréda – jsme tu pro čtenáře. A oni nám tento pozitivní přístup vrchovatou měrou oplácí.

Mgr. Kamila Bartůšková, Městská knihovna Loket