Knihovna roku

Cenu Knihovna roku uděluje ministr kultury již od roku 2003. Jejím smyslem je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Soutěž je jedním z podnětů pro přeměnu knihoven především v malých městech a obcích na moderní centra kulturního a společenského života a zvýšení jejich prestiže.

Ocenění se uděluje v kategoriích základní knihovna, informační počin a Městská knihovna roku. Vítěznou v kategorii základní knihovna se stala Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice (Moravskoslezský kraj), hlavní cenu v kategorii informační počin získal Roman Giebisch, předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP), Městskou knihovnou roku se stala Regionální knihovna Karviná. Zvláštní ocenění obdržela Knihovna města Ostravy za dlouhodobé poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.

Zvláštní ocenění v kategorii základní knihovna získaly Místní knihovna Černotín (Olomoucký kraj) a Obecní knihovna Horní Ves Kraje Vysočina vedená Jitkou Kapounovou.

Knihovna sídlí od roku 2016 ve zrekonstruovaných prostorách obecního úřadu. Takto vytvořené prostředí je ideální pro práci s dětmi i dospělými. Knihovna již 12 let připravuje dvě dětská divadelní představení ročně při příležitosti Dne matek a Vánoc. Vystoupení již přesáhla hranice obce. Děti jezdí rozdávat radost i do přilehlých obcí a základních škol. Výjimečná je také spolupráce s mateřskou školou. Děti navštěvují knihovnu pravidelně každý týden, učí se čtenářské gramotnosti a vztahu ke čtení. Knihovna zajišťuje neformální vzdělání v podobě počítačových kurzů pro seniory nebo cestopisných přednášek, které připravují cestovatelé z řad místních obyvatel. Díky kreativní a profesionální práci nad rámec běžných knihovnických a informačních služeb vzniklo z knihovny příjemné a fungující komunitní centrum obce.

Statistické ukazatele za rok 2017:
Počet obyvatel: 304
Knihovní fond: 2 573
Počet čtenářů: 65
Počet návštěvníků: 2 128

https://www.hornives.cz/obec-298/knihovna/

 Jana Fialová, Krajská knihovna Vysočiny