Místní knihovna v Zahrádkách

Místní knihovna v Zahrádkách byla přestěhována ze Základní školy v Zahrádkách do prostor obecního úřadu v roce 2008. V knihovním fondu se nachází více než 3 000 výtisků a rovněž je využívána služba výměnného fondu, kterou nabízí Městská knihovna Česká Lípa. Knihovna je plně automatizována a používá knihovní program Clavius. V místní knihovně je nyní zaregistrováno 42 čtenářů, k dispozici je bezplatný veřejný internet, možnost kopírování a tisku dokumentů pro veřejnost.

Knihovna získala mnohá ocenění – v roce 2016 v soutěži Vesnice roku Diplom za moderní a informační služby, v tomtéž roce diplom Nejlepší knihovna Libereckého kraje. V roce 2018 byla knihovna v kategorii „základní knihovna“ nominována na udělení ceny Knihovna roku 2018 a získala ocenění za dlouhodobé poskytování kvalitních knihovnických služeb a zapojování dobrovolníků do činnosti knihovny.

V roce 2014 byl založen Dětský čtenářský klub, jehož vedení se ujaly dobrovolnice z řad místních maminek. Každý týden navštěvuje tento klub 9–12 dětí. Vedoucí nebo děti si vyberou knihu, kterou by si chtěly přečíst, a po jejím přečtení vždy společně vytvoří velmi zajímavé koláže, které s daným příběhem souvisejí. V roce 2015 se čtenářský klub přihlásil do soutěže Zlatá stuha, ve které získal 1. místo. Děti si ke zpracování vybraly knihu Ostrov v Ptačí ulici Uri Orleva. Po jejím přečtení nafotily v obci místa, která nejvíce připomínala ghetto popisované v knize, a fotografie propojily s odpovídajícími texty. Dále navrhovaly obálku knihy a připojily i drobné kresby.

Klub se zapojil i do Noci s Andersenem, a ačkoliv v knihovně nepřespávají, je pro ně vždy připraven zajímavý program – předčítání z napínavých knížek, promítání, divadelní představení, které knihovnice připraví ve spolupráci s vedoucí klubu.

 

Knihovna pořádá pro děti z mateřské a základní školy pravidelné besedy. Knihovnice vybere na každou besedu zajímavou knihu, ze které předčítá, a děti pak ztvárňují přečtené příběhy ve svých výkresech.

Ivana Cedrychová, Místní knihovna v Zahrádkách