Obecní knihovna Počítky

Úvodem ke článku 
Další knihovnou, o kterou se starají metodičky z pověřené knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou, je Obecní knihovna v Počítkách. Patří mezi ty nejbližší, vzdálená pouze 5 km severně od Žďáru. Asi i z toho důvodů není v obci škola ani školka, a děti tudíž dojíždí za školním i mimoškolním vzděláním do Žďáru. Obec má 230 obyvatel, počet registrovaných čtenářů se oproti loňským rokům lehce zvýšil, průměrně dochází do knihovny 27 čtenářů. Knihovna se nachází v budově Obecního úřadu, velikost vlastního fondu je téměř 850 knihovních jednotek, rozšiřovaný je pravidelně knihovnicí Martinou Machovou za pomoci výměnných souborů z Knihovny M. J. Sychry. Více o knihovně na https://pocitky.knihovna.info/.
Bc. Veronika Čtveráková, DiS. Úsek pro výkon regionálních funkcí, Knihovna M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou

Obecní knihovna Počítky

Obecní knihovna v Počítkách fungovala již v roce 1973. Tehdy jako Místní lidová knihovna v budově národního výboru. V této době ji vedl Miloslav Sedlák. Knihovna také pod jeho vedením v obci působila až do roku 1989, kdy byla pro malý počet čtenářů uzavřena.

V roce 2013 mě napadla myšlenka, zdali by bylo možné knihovnu opět otevřít, a to nejen jako místo pro vypůjčování knih, ale i jako místo, kde se lidé mohou setkávat, cítit se dobře a odpočívat. Po domluvě s paní starostkou a kladnému postoji místního zastupitelstva jsem mohla svoji myšlenku realizovat. Od té doby opět funguje knihovna v naší obci.

V roce 2017 proběhla rekonstrukce nové místnosti knihovny. Byly pořízeny nové regály na knihy, osvětlení a vymalování. Zastupitelstvo také každoročně schvaluje částku na nákup nových knih.

Většinu z 27 pravidelných návštěvníků knihovny tvoří dospělí čtenáři, děti tvoří pouze zlomek návštěvníků (pravidelně kolem osmi malých čtenářů).  Pro malé návštěvníky mám přichystané různé hračky, omalovánky, doplňovačky a jiné kreativní hry.

Čtenáři si mohou vybrat z téměř 850 knih vlastního fondu knihovny. Tento fond je pravidelně doplňován knihami z Knihovny M. J. Sychry ze Žďáru nad Sázavou. Zapůjčované knihy vybírám dle zájmů a požadavků čtenářů. Sestavuji jim tzv. „balíčky”, kdy na konkrétní přání čtenáře dám dohromady několik knih se stejnou, nebo podobnou tématikou, a ten si pak čtenář vypůjčí. Podstata spočívá v tom, že čtenáři objevují  i jiné knihy a autory, kteří píší o problematice a věcech, které ho zajímají. Tento systém se mi velice osvědčil.

Spolupráce s regionálním úsekem Knihovny M. J. Sychry funguje perfektně. Jeho zaměstnankyně jsou vždy ochotné a schopné poradit  s výběrem knih. Každý rok se také těším na setkání knihovníků, které pravidelně pořádají.

Do budoucna se chci zaměřit hlavně na dětské návštěvníky a realizovat některé projekty na podporu čtenářství a způsobů, jak je motivovat ke čtení. Pokračovat budu rovněž v pravidelných akcích, jako je např. výroba vlastního adventního kalendáře, různých přání a dárečků pro dospělé a jiné oblíbené činnosti.

Martina Machová, knihovnice, Obecní knihovna Počítky

Obecní knihovna Počítky - dětský koutek

Obecní knihovna Počítky – dětský koutek

Obecní knihovna Počítky

Obecní knihovna Počítky

Obecní knihovna Počítky

Obecní knihovna Počítky

Obecní knihovna Počítky - výrobky dětí

Obecní knihovna Počítky – výrobky dětí