Porota soutěže Knihovna roku na návštěvě v Horní Vsi

Ve středu 29. srpna naši obecní knihovnu navštívila porota soutěže Knihovna roku 2018. Návštěvy se současně zúčastnili zástupci regionální knihovny v Pelhřimově a Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě. Musím přiznat, že na tuto návštěvu jsme se poctivě připravovali. Počátek příprav však začal již pro soutěž Vesnice roku, ve které byla naše knihovna oceněna v Kraji Vysočina. To byl ten správný impuls, pro provedení dalších vylepšení knihovny. Důvodem byla nejen prezentace knihovny v rámci obce, ale přistupovali jsme k tomu i tak, že prezentujeme region Pelhřimov a Krajskou knihovnu v Havlíčkově Brodě. To jsme brali jako velký závazek.

Příjezdu komise jsme se trochu báli a současně jsme se moc těšili. Po příjezdu komise a vzájemném představení přivítala přítomné pohádková Karkulka, poté si porota prohlédla knihovnu a pro zpestření před vlastní prezentací si každý složil puzzle se znakem obce. Během prezentace se porota seznámila s historií knihovny, která vzešla z malé soukromé půjčovny o 20 svazcích. Následovalo představení modernizace knihovny v posledních dvou letech a rozsáhlá kulturní činnost knihovny, zaměřená jak na děti a dospělé, tak i na celé rodiny. Porotu také zaujalo pořádání přednášek, např. cyklus Cestujeme po Evropě či největší akce Kouzelná noc v knihovně.

Komisi taktéž zaujal pohled a cíle do budoucna a využívání dotačních titulů určených pro rozvoj knihoven. Zejména chuť intenzivně rozvíjet malou obecní knihovnu v obci, kde počet občanů těsně převyšuje hranici 300 obyvatel.

Celá prezentace knihovny probíhala ve velmi přátelské atmosféře a členové komise se zajímali o komplexní činnost knihovny, tedy i pořádání rozličných akcí a jejich výsledek, pohled návštěvníků knihovny apod. Z návštěvy poroty jsme si odnesli velmi dobré pocity. Velmi nás těšila spolupráce a zejména podpora od regionální a krajské knihovny. Přiznávám, že tyto pocity jsou nám inspirací pro další činnost knihovny a budou stěžejními pozitivními podněty, které si přejeme, aby se přenesly i na naše návštěvníky, kteří se k nám budou rádi vracet.

Jitka Kapounová, knihovnice, Obecní knihovna Horní Ves