Celoživotní zájmové vzdělávání v Krajské knihovně Vysočiny v zimním semestru 2018/2019

Ve dnech 18. a 19. září se v Krajské knihovně Vysočiny uskutečnil tradiční zápis do Univerzity volného času (UVČ). V rámci tohoto projektu celoživotního zájmového vzdělávání nabízíme již 16 let přednášky a kurzy pro širokou veřejnost. Aktuálně byly v nabídce humanitní obory Dějiny Havlíčkobrodska, Dějiny hudby, Literatura, Psychologie, Život našich předků, Zdravý životní styl, Portrét a lidská tvář od antiky po současnost, Venkov v obrazech českých a moravských malířů a Poznáváme sebe a region. Díky získanému grantu z Ministerstva kultury pak ještě senioři mohou zdarma navštěvovat oblíbené kognitivní tréninky paměti v kurzu Nezapomeňte přijít! Otevíráme také jazykové kurzy pro seniory – angličtinu, francouzštinu a španělštinu. Celkem se nadcházejícího semestru, který odstartuje v říjnu, zúčastní více než 500 zájemců, což je v posledních letech běžný standard.

Nabídku celoživotního vzdělávání jsme zároveň nově rozšířili o Virtuální univerzitu třetího věku (VU3V). Ta představuje moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce Univerzit třetího věku. Je založena na využití nových komunikačních technologií a internetu, má prvky distančního vzdělávání a e-learningu a výuka je realizována prostřednictvím předtočených videopřednášek, připravených vysokoškolskými lektory. Garantem studijního programu a organizačním garantem je Provozně ekonomická fakulta (PEF) ČZU v Praze. V pilotním zimním semestru posluchači absolvují kurz Genealogie pro začátečníky, který jim poskytne základy pro pátrání po svých předcích.

Bc. Marcela Valecká, DiS., Krajská knihovna Vysočiny

Zápis do zimního semestru Univerzity volného času

Zápis do zimního semestru Univerzity volného času

Zápis do zimního semestru Univerzity volného času

Zápis do zimního semestru Univerzity volného času