Obecní knihovna Rynárec

Obec Rynárec se nachází 5 km od Pelhřimova a v současné době v ní žije 617 obyvatel. Obecní knihovna má dlouhou historii. První zmínka o ní je v kronice Rynárce už v roce 1928, byla jednou z prvních knihoven otevřených na Pelhřimovsku. Knihovna i čítárna byly umístěny v místní kampeličce (dnes budova pošty), od roku 1929 pak v hasičské strážnici. Knihy se půjčovaly v neděli dopoledne a knihovna se těšila velkému zájmu ze strany čtenářů. V roce 1953 je v kronice obce uvedeno, že se pro knihovnu začíná připravovat nová místnost v budově MNV. Přestěhování do nových prostor se povedlo až v roce 1958, přičemž v kronice je to okomentováno slovy: „Radostnější bude práce knihovníkova.“ Od roku 1991 až do konce roku 2015 byl knihovníkem Josef Maška a od roku 2016 je knihovnicí Ing. Katarína Truplová.

Dnes má naše knihovna 1564 knih, zaregistrovaných je 101 čtenářů, z toho 50 dětí.

Množství knih dostáváme z regionální knihovny v Pelhřimově, kde nám vycházejí vstříc, a čtenáři jsou často překvapeni a spokojeni, že v naší knihovně najdou i knihy, které jsou úplně nové, a o které je velký zájem.

Kromě knih a časopisů pro děti a dospělé půjčuje knihovna i mluvené slovo, písničky na CD a společenské hry.

Před třemi lety se knihovna zaměřila nejvíc na dětské čtenáře, hlavním důvodem byla skutečnost, že v Rynárci přibylo s novou výstavbou domů i hodně mladých rodin s dětmi, a je to znát i na návštěvnosti knihovny. Obecní úřad knihovnu nově vybavil barevnými židlemi a sedacím pytlem pro děti. Nový počítač dostala knihovna z důvodu zavedení elektronické čtečky výpůjčního systému.

Od roku 2016 čteme dětem v knihovně pohádky, přičemž každé čtení má své téma. Začínali jsme tím, že dětem četly maminky, potom babičky, na jaře cyklisté předčítali sportovní pohádky, přitom zároveň děti poučili, jak se správně připravit na cyklistickou sezonu. Nechyběli ani hasiči, děti pak navíc měly možnost prohlédnout si hasičské auto. Muzikanti zase předvedli dětem různé hudební nástroje a spolu s dětmi si zazpívali. Také už dětem četli včelaři, myslivci, dědečkové, stavaři. Při každém čtení si děti můžou vybarvit omalovánky, vytvořit něco z papíru, nebo zahrát jednoduchou hru.

Knihovna aktivně spolupracuje s místní základní školou. Od roku 2016 pořádá pasování žáků první třídy základní školy na čtenáře. Tohoto slavnostního aktu se ujímá vždy pan starosta.

V březnu k měsíci knihy pořádá knihovna ve škole pro děti besedy se spisovateli.

V loňském roce nám Mgr. Miloslav Jirků vyprávěl, jak se píšou knihy pověstí. Za dětmi také přijela spisovatelka Klára Smolíková a učila děti, jak se tvoří komiks.

V pátek 23. března se naše knihovna spolu se základní školou v Rynárci poprvé zúčastnila celorepublikové akce Noc s Andersenem. Na nocování se přihlásilo 16 žáků. Na začátku jsme se sešli v knihovně, kde se paní učitelka převlékla za Hanse Christiana Andersena, a hravou formou jsme děti seznámili s dánským pohádkářem. Přečetli jsme si spolu s dětmi i pohádku o Palečce. Na plnění dalších úkolů a na spaní jsme se s dětmi přesunuli do školy, kde je víc místa. Po večeři už ve škole děti skládaly puzzle z obrázků z knihy o pejskovi a kočičce, dále měly kvíz o zvířatech, hádání pohádek, tvoření z papíru. Přes počítač se zapojily do soutěže na webových stránkách www.veverusak.cz, kde se svými obrázky a básničkami obdržely dvě ocenění, a nakonec i hlavní cenu. Na památku na Noc s Andersenem si děti odnesly diplom, pohled s logem akce a propisku s kočičkami.

Pro dospělé a děti bývají v knihovně pořádány soutěže o nejaktivnějšího čtenáře, dětem pak je určena soutěž na letní prázdniny. Který žák přečte o letních prázdninách alespoň 3 knihy a vyplní si čtenářský list, v září dostane diplom a dárek. V roce 2017 se do letní soutěže zapojilo 27 dětí z rynárecké základní školy.

Knihovna pořádá pro děti i dospělé výstavy po celý rok. Vystavujeme fotografie, šperky, perníky, výrobky šité i háčkované, většinou z rukou šikovných obyvatel Rynárce nebo lidí z blízkého okolí. Vánoční a velikonoční výstavy jsou spojené i s prodejem, takže si čtenáři můžou nakoupit i drobné dárky.

Besedy pro dospělé bývají na podzim a na jaře. Proběhly besedy o cestování po Číně, o památných místech v okolí Rynárce, o cvičení pro zdravá záda, setkání s výživovou poradkyní atd. Před obecním plesem v roce 2017 jsme měli v knihovně zdarma možnost líčení kosmetikou Mary Kay. Před loňskými Vánocemi proběhlo promítání filmu rynáreckého rodáka Josefa Novotného Řeky Vysočiny.

Naše knihovna má v obci i tzv. knihobudku. Je to malý regál s knihami umístěný na autobusové zastávce. Cestující si tady můžou knihy volně vzít a po přečtení vrátit, nebo do knihobudky přinést knihu jinou.

V listopadu 2016 naše knihovna zvítězila v soutěži o nejlepší webové stránky neprofesionálních místních a obecních knihoven v Kraji Vysočina. Od roku 2017 má i svůj facebookový profil.

Jsem ráda, že prostředí naší knihovny je příjemné a obyvatelé Rynárce knihovnu rádi navštěvují, dokonce k nám přicházejí i první čtenáři z okolních vesnic.

Ing. KatarínaTruplová, Obecní knihovna Rynárec