Fotografický workshop

Již bezmála rok probíhají v Městské knihovně v Pelhřimově pravidelná setkání fotografických nadšenců. Tato setkání – nazvaná Fotografický workshop – jsou vedená místním rodákem Martinem Hurdou, který se dvacet let profesionálně věnoval fotografování pro tištěná média a je držitelem ceny Czech Press Photo. Skupina je tvořena přibližně 15 stálými členy, které doplňuje zhruba 10 nových či občasných návštěvníků.

Každý první čtvrtek v měsíci se hudební oddělení zaplní množstvím fotografií, které účastníci přinesou ze svého archivu, nebo vytvoří na zadané téma. Jednotlivé fotografie jsou po profesní stránce hodnoceny panem Hurdou, který poukáže na nedostatky a vyzdvihne klady. Následné diskuse se účastní všichni přítomní, mohou vyjádřit svoje názory, pocity nebo vznést dotaz na cokoli, co je jim po „technické“ stránce nejasné. Ambice zúčastněných jsou různé. Někteří chtějí dosavadní amatérský um pozvednout na profesionální úroveň, jiné potěší, mají-li rodinné album plné krásných fotek svých nejbližších. Tak či tak, motto těchto schůzek by mohlo znít: „Učím se a zdokonaluji tím, že fotím, fotím, fotím!“

Fotografický workshop Fotografický workshop Fotografický workshop