Knihovna místem odpočinku a zábavy

Knihovna ve Ždírci nad Doubravou je součástí organizační složky zařízení města Ždírec nad Doubravou. Jsme veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy do 30 000 svazků, kterou může využít každý občan. Jsme tu pro všechny, kteří se chtějí rozvíjet, učit, studovat a bavit se podle vlastního výběru. Od června 2004 jsme nejen knihovna, ale také turistické informační centrum. Ke knihovně náleží i galerie Doubravka, která se nachází v prvním patře nad knihovnou, a ve které knihovna pořádá pravidelné výstavy a vernisáže. Ve stejné budově se nachází také městské kino.

Jelikož se vnitřní prostory knihovny postupem času staly již nedostačujícími, zejména prostory dětského oddělení byly naprosto nevyhovující a malé, rozhodlo město provést v roce 2022 jejich kompletní rekonstrukci. O této akci včetně výměny oken v celé budově město uvažovalo již delší čas, ale opravy knihovny stále ustupovaly před jinými finančně velice náročnými akcemi, jako byla např. oprava a rozšíření budovy místní školy, vybudování sportovišť a dětských hřišť, nebo vybudování zcela nové hasičské zbrojnice pro místní dobrovolné hasiče.

V roce 2022 se městu Ždírec n. D. podařilo získat dotaci na vybavení knihovny z MAS Havlíčkův kraj v hodnotě 480 000 Kč. Projekty na opravu knihovny byly již předem připraveny a paní architektka Pavla Beranová z interiérového studia nakreslila pro celou knihovnu opravdu zdařilý návrh. Zejména dětské oddělení nám učarovalo. To rozhodlo a 1. července 2022 byla knihovna pro čtenáře uzavřena z důvodu kompletní rekonstrukce. Za pomoci technických služeb a brigádníků jsme během krátké doby vystěhovali celou knihovnu s více jak 20 000 sv. knih a celé informační centrum včetně kanceláře s přilehlým skladem. Vše jsme odnosili do vedlejších prostor městského kina a starého bytu nad knihovnou. Kancelář knihovny a turistické informační centrum jsme přemístili do prostor galerie v patře nad knihovnou. Po celou dobu rekonstrukce knihovny zůstalo informační centrum pro návštěvníky otevřené, zaměstnanci knihovny nadále prováděli kopírovací služby pro veřejnost, spravovali weby, nakupovali a zpracovávali nové knihy pro své čtenáře do nově opravené knihovny, obalovali knihy pro veřejnost, organizovali a pomáhali organizovat kulturní akce města, připravovali do tisku měsíčník občanů Naše noviny, aj. Po celou dobu rekonstrukce jsme sice pracovali v „bojových“ podmínkách, jelikož se kolem nás a pod námi bouralo, stavělo, vrtalo a prášilo, ale vše jsme zvládali s úsměvem. V dobré náladě nás udržovala myšlenka, že sice ještě vše musíme nastěhovat zpět, ale již do krásných opravených prostor.

Při rekonstrukci knihovny byla zvětšena plocha o celé dětské oddělení a byla vybudována nová kotelna pro kino včetně nového sociálního zařízení kina. Nově opraven byl i vestibul kina, kde vznikla čítárna s promítacím plátnem a bylo zakoupeno nové promítací zařízení. Veškerý nábytek včetně regálů do celé knihovny vyráběla místní truhlářská firma Pavla Sotony. Zcela nové jsou také dva dotykové monitory na ON-Line katalog pro naše čtenáře. Knihovna byla také nově vybavena zajímavými prvky. Po celou dobu rekonstrukce jsme s paní architektkou Beranovou a se zástupci města měli možnost návrhy interiéru konzultovat. Stejně tak jsme průběžně konzultovali výrobu veškerého nábytku do knihovny s panem Sotonou. Následně byly také zbourány nevzhledné skladovací prostory za knihovnou. Rekonstrukci knihovny prováděla firma STINTER CZ, s.r.o., Praha a celkové náklady se vyšplhaly na 5, 6 mil. Kč. Slavnostní otevření nově opravené knihovny se uskutečnilo 1. 12. 2022.

V novém dětském oddělení plánujeme mnoho zajímavých aktivit pro děti a rodiče. Chtěli bychom, aby se knihovna stala místem odpočinku a zábavy pro všechny návštěvníky, ale především pro děti a rodiče s dětmi. Plánujeme nakoupit hry pro děti i dospělé. Děti a rodiče si budou moci hrát přímo v knihovně, nebo si hry vypůjčí domů. Chtěli bychom pokračovat v pasování prvňáčků na čtenáře, ve hře Lovci perel, oceňování nejlepších čtenářů nejen dětského oddělení, ale i dospělé čtenáře. Chtěli bychom zavést pravidelné čtení na pokračování, besedy nad knihou, zažívat se čtenáři Noci s Andersenem. Plánujeme do knihovny zvát divadélko pro děti, zavést výtvarné dílničky. Pro ty starší cestopisné přednášky nebo besedy se spisovateli. Nápadů je hodně a jistě ještě mnohé přibydou. Tím stěžejním cílem ale stále bude nabídka kvalitních knih pro děti a práce s knihou. Přáli bychom si, aby čtení bylo pro děti zálibou, aby děti chtěly být s knihami a nablízku jejich hrdinů, aby v knihách nacházely inspiraci. Přáli bychom si, aby se děti, ale i ti dospělí v naší knihovně cítili dobře a hlavně aby se rádi vraceli. Některé aktivity se jistě budou dařit lépe, jiné hůře. Vše prověří až čas, protože ne vždy se vše podaří podle představ, ale i to patří k tvořivé práci.

Zdeňka Lédlová, Městská knihovna Ždírec nad Doubravou

Poznámka redakce: Článek byl zveřejněn ve zpravodaji U nás (Studijní vědecká knihovna v Hradci Králové) 1. 12. 2022