Závěrečný seminář Virtuální univerzity třetího věku

Závěrečný seminář Virtuální univerzity třetího věku v Knihovně Ignáta Hermanna a Informačním centru v Chotěboři.

Především k vzdělávání seniorů v regionech České republiky je určena Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V). Senior studenti, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat prezenčních přednášek U3V v sídlech vysokých škol a univerzit (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.), mají přes konzultační střediska přístup k vysokoškolskému zájmovému studiu. Tímto systémem se poskytuje stejná příležitost ke studiu nejrůznějšího zaměření všem seniorům. Virtuální U3V, která je založena na využití komunikačních technologií a internetu, představuje novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce U3V. Má prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je didakticky přizpůsobena charakteristickým specifikům seniorského vzdělávání.

Knihovna Ignáta Hermanna a Informační centrum Chotěboř se možnosti nabídnout seniorům kvalitní vzdělávání prostřednictvím nahraných přednášek předních odborníků v daném oboru chopila v roce 2011. Uzavřeli jsme smlouvu se zástupcem České zemědělské univerzity v Praze a otevřeli pro veřejnost zimní semestr s tématem astronomie. Každý semestr je otevřený nově příchozím. Senior studenta po absolvování šesti semestrů studia, které může z jakéhokoliv důvodu přerušit, čeká velmi slavnostní událost, a tou je promoce v aule České zemědělské univerzity v Praze.

Po každém uzavřeném semestru probíhá závěrečný seminář, který se může odehrát v kolektivu studujících v místě výuky, nebo i v jiných městech, která výuku pořádají. Letošní nabídka pro studující seniory byla pestrá a mohli si vybrat z devíti míst v republice. Obstáli jsme v konkurenci takových míst jako Plzeň, Třeboň, Ostrava nebo Dvůr Králové nad Labem.IMG_9521

Velmi nás s kolegyní a tutorkou střediska Pavlou Dymáčkovou potěšilo, že Chotěboř si na předávání Pamětních listů dne 1. června vybralo 163 studentů z Hlinska, Starého Města pod Smrkem, Chrudimi, Hustopeče, Humpolce, Mladé Vožice, Třeště, Mikulova, Dačic a Chotěboře.

Mezi pozvanými hosty byli představitelka našeho kraje, Ing. Jana Fischerová, CSc., náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Ing. Tomáš Škaryd, starosta města Chotěboř, Mgr. Stanislav Pavlíček, zastupitel města Chotěboř, který posluchače seznámil i s historií města. Celá slavnostní událost by se nemohla konat bez přítomnosti Ing. Kláry Nehodové, manažerky VU3V, Ing. Hany Balzerové, Ph.D., junior manažerky a administrátorky portálu a paní Andrey Krejzové, administrátorky portálu.

Závěrečný seminář, který se nesl ve velmi milé, vstřícné a přátelské atmosféře, na závěr obohatilo několik skladeb v provedení dívek Základní umělecké školy v Chotěboři s názvem Bručouni, v doprovodu flétny učitelky Jarmily Nedbalové. Malá děvčata za velkými nástroji sklidila uznání celého sálu.

chotebor1Součástí závěrečného semináře byl i námi připravený doprovodný program ve formě komentované prohlídky města, prohlídky zámeckého parku a muzea, Stodoly krásných krámů ve Vepříkově a v podkroví knihovny se konal šansonový koncert Soni Brabcové a Petry Ochové.

Příprava a realizace této akce pro nás byla velkou neznámou, ale podle ohlasu přítomných jsme se jí zhostili velmi zodpovědně, a to i díky vstřícnému přístupu kolegyň knihovnic a kolegů organizace CEKUS.

V roce, kdy jsme se rozhodli knihovnu v Chotěboři zapojit do projektu Virtuální univerzity třetího věku, fungovala čtyři střediska v Kraji Vysočina, z nichž jedno bylo také v knihovně, a to v Třešti. V České republice bylo v provozu středisek šedesát šest. V současné době v Kraji Vysočina pracuje jedenáct středisek, v republice pak středisek dvě stě osmnáct. chotebor

V rámci VU3V jsme zrealizovali tyto kurzy: Astronomie, Etika jako východisko z krize společnosti, Dějiny oděvní kultury, Čínská medicína v naší zahrádce, Lidské zdraví, Osobní finance, Dějiny oděvní kultury II., Potraviny a spotřebitel, Kouzelná geometrie, Barokní architektura v Čechách, Genealogie – Hledáme své předky, Umění rané renesance v Itálii, Život a dílo Michelangela Buonarroti, Cestování – co jste možná nevěděli. Na zimní semestr 2017 si studenti vybrali téma České dějiny a jejich souvislosti.

Iva Stehnová, vedoucí knihovny a informačního centra