Místní knihovna Rovečné

Úvodem ke článku
Tentokrát představujeme Místní knihovnu Rovečné. Obec Rovečné se nachází v nejzazším koutě Žďárského okresu, najdete ji asi 15 km za Bystřicí nad Pernštejnem. V obci je mateřská škola, první stupeň základní školy a dětský domov, což se kvůli velkému počtu dětí projevuje i na činnosti knihovny.Podstatnou část z víc než stovky registrovaných čtenářů totiž tvoří právě malí čtenáři. Jejich zájem podporuje paní knihovnice, Mgr. Zdena Pospíšilová, svým nadšením a příjemným osobním přístupem, díky čemuž získala knihovna v roce 2014 ocenění Knihovna Vysočiny. Více o knihovně v Rovečné na https://rovecne.knihovna.info/?menu=5308 a na stránkách obce http://www.rovecne.cz/.

Bc. Veronika Čtveráková, DiS. Úsek pro výkon regionálních funkcí, Knihovna M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou

Knihovna byla založena už před 2. světovou válkou a její základ byl vytvořen koupí rozsáhlé soukromé knihovny, čítala asi 3 000 svazků. Nejdříve byla umístěna v soukromém domě, později v zasedací místnosti tehdejšího národního výboru a v současnosti se nachází v přízemí budovy obecního úřadu. Koncem roku 2018 prošla důkladnou rekonstrukcí.

 

Kromě asi 5 000 knih a několika titulů časopisů je vybavena 2 počítači, kopírkou a útulným dětským koutkem. Rádi ji navštěvují nejen malí a dospělí čtenáři, ale také žáci z místní mateřské a základní školy, ze základní školy ve Víru, účastníci šachových turnajů, slouží i jako volební místnost.

Více než 10 let je součástí knihovny Tvoření pro všechny generace, kde si mohou zájemci vyzkoušet různé výtvarné techniky, např. malování na keramiku, oblázky nebo sklo, drátkování, quilling, smaltování, výrobky z moduritu, korálků, látek a mnoho dalších činností. V době adventu vyrábíme ozdoby pro vánoční strom na návsi, děti zdobí perníčky a nacvičují koledy a básničky.

V roce 2008 jsme uspořádali výstavu výtvarných návrhů ZNÁMKA PRO BYSTŘICKO, 2009 výstavu dětských výtvarných prací Z POHÁDKY DO POHÁDKY a roku 2010 výstavu velikonočních dekorací a kraslic.

Každoročně od roku 2009 se připojujeme k akci Celé Česko čte dětem.
V letech 2016-2017 jsme v rámci projektu pro 1. třídy ZŠ Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka prošli zajímavá místa v okolí Rovečného, vyprávěli si a malovali obrázky podle místní pověsti a pasovali v závěru školního roku prvňáčky na čtenáře.

Mgr. Zdena Pospíšilová, Místní knihovna Rovečné