Městská knihovna Pelhřimov v době pandemie koronaviru

Pelhřimovská knihovna využila nucenou uzavírku knihovny k činnostem, na které není dostatek času při běžném provozu. Uklízeli jsme jednotlivá oddělení, třídili písemnosti, vyřazovali poškozené a zastaralé knihy, opravovaly se knihy hodně žádané, které nebyly navržené k odpisu, málo půjčované knihy jsme přeřazovali do skladů, proběhla aktualizace a opravy odebíraných titulů periodik, rovnali jsme, třídili a stěhovali knihy ve volném výběru, dávali jsme návrhy na doplnění fondu na nejvíce rezervované či chybějící tituly. Kolegové z hudebního a oddělení pro děti připravovali nové programy pro školy mateřské, základní i speciální. Hudební oddělení nakupovalo do fondu nové audioknihy, hudební CD a hry z nakladatelství Albi a Mindok. Kolega z naučného oddělení chystal novou nabídku pořadů pro studenty středních škol, objednával knihy prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby nebo odesílal požadované dokumenty do žádajících knihoven. Oddělení akvizice a zpracování fondu pracovalo téměř beze změn, objednávalo a zpracovávalo nové i doobjednávané knižní tituly, jen došlo k omezení osobních návštěv dodavatelů a obchodních zástupců.

Protože naše knihovna má v nabídce služeb půjčování e-knih z portálu Palmknihy, zvýšily jsme měsíční limit na půjčované elektronické knihy ze tří titulů na osm, propagovali jsme a nabízeli služby portálu Knihovnyprotiviru, Interaktivní knihovnu BOOKO pro děti a další online aktivity, komunikovali jsme se čtenáři prostřednictvím sociálních sítí,  zveřejňovali jsme pro ně fotografie o dění v knihovně za zavřenými dveřmi i aktuální informace s ohledem na vládní nařízení a měnící se situaci během koronavirové epidemie, všichni jsme komunikovali se čtenáři prostřednictvím e-mailů a po telefonu.

Městská knihovna v Pelhřimově otevřela pro čtenáře v pondělí 27. dubna, byla mezi prvními knihovnami na Vysočině, které začaly poskytovat své služby. Návštěvníci mohli knihy vracet, půjčovat si nebo vyzvedávat rezervované či objednané dokumenty. V provozu byla všechna oddělení kromě čítárny a studovny, nebyl možný přístup na veřejný internet a online katalogy. Nebyla přístupná veřejná WC stejně jako sedací nábytek v prostorách knihovny a hrací koutek pro děti.

Knihovnice a knihovníci se na své čtenáře těšili, protože jim každodenní kontakt s nimi hodně chyběl, rádi jsme si vyslechli od čtenářů slova o tom, jak i jim návštěvy knihovny a půjčování knih chybělo, měli radost, že už je knihovna otevřená a mohou opět využívat její služby. Od 25. května začala fungovat všechna oddělení bez omezení a vrátili jsme se k běžné půjčovní době včetně půjčování v sobotu. Jediným omezením zůstala dezinfekce u vchodu, ochrana dýchacích cest a 48hodinová karanténa pro vrácené dokumenty. V pondělí 15. června byla zrušena karanténa na vrácené dokumenty.

Mgr. Iva Rajdlová, ředitelka Městské knihovny Pelhřimov