Milá setkávání v pelhřimovské knihovně

Milá setkávání s významnými osobnostmi Pelhřimova – tak se jmenuje cyklus besed či rozhovorů, který probíhá už zhruba rok a půl v pelhřimovské městské knihovně. Knihovna ve spolupráci s dobrovolnicí oslovuje významné osobnosti Pelhřimova, které se při moderované besedě v knihovně blíže rozpovídají o svém životě, zálibách, ale třeba i studiu, oblíbených knihách a posluchačům tak poodhalí svůj profesní a osobní životní příběh. Během těchto setkání se do rozhovoru mohou zapojit i sami návštěvníci a zeptat se na věci, které je zajímají. S konceptem pořadu, který má podobu vyprávění nebo rozhovoru, případně je kombinací obojího, přišla čtenářka knihovny Iva Brothánková, která se na vzniku nového projektu podílela a jako dobrovolnice besedy s osobnostmi připravuje a moderuje. Inspiraci pro nový a netradiční cyklus pořadů čerpala ze své dřívější praxe s podobnými setkáními. Záměrem projektu byl předpoklad, že by návštěvníky, kteří znají tyto osobnosti spíše prostřednictvím jejich práce, mohl zajímat rovněž i jejich život, dětství, studia, záliby, že by bylo zajímavé, poznat je i z osobní stránky. Osobnostmi, které před posluchače usedly v rámci tohoto cyklu, byly PhDr. Zdeněk Martínek, ředitel Státního okresního archivu Pelhřimov a spoluautor výpravné knihy Pelhřimov – historie, kultura, lidé, významný český psycholog a pedagog, docent Pavel Říčan, historička, Mgr. Lenka Martínková, speciální pedagog, PaedDr. Zdeněk Martínek či dlouholetý starosta Pelhřimova Leopold Bambula. Příznivé ohlasy a velký počet návštěvníků potvrdil, že nový cyklus posluchače zaujal a očekávají další pokračování setkávání se zajímavými osobnostmi Pelhřimova.

Hostem jeho zatím posledního pokračování ve čtvrtek 31. října byla Marie Steinhauserová, dlouholetá režisérka a předsedkyně pelhřimovského spolku divadelních ochotníků Rieger, která je i držitelkou Ceny města Pelhřimova. Rozhovor, který vedla s Marií Steinhauserovou Iva Brothánková, byl také divadelně „zarámován“ – režisérku totiž navštívily postavy z představení, které Rieger v minulosti sehrál.

V úvodu ji přivítal král elfů Oberon z představení Shakespeare v Hollywoodu a na závěr byla slavnostně pasována králem Karlem IV. z Noci na Karlštejně na Rytířku divadelního umění.

Marie Steinhauserová mimo jiné krátce zavzpomínala na dětství, studia a zaměstnání, kdy pracovala s dětmi na II. základní škole v Pelhřimově a v bývalém Domu dětí a mládeže, ale také na své působení v okresních novinách, kde byla šéfredaktorkou. Prozradila, že její velkou zálibou je cestování a má celoživotní slabost pro Řecko. Ráda čte, hlavně historické knihy, ale občas prý i romány pro ženy. Hodně času tráví se svou vnučkou Maruškou, s kterou chodí plavat i bruslit. Líbí se jí obrazy francouzských impresionistů, pokud jde o oblíbené herce, patří k nim Laurence Olivier, Josef Kemr, Boris Rösner, Ladislav Pešek, Rudolf Hrušínský, Bud Spencer (s úsměvem poznamenala, že se jí líbí velcí, urostlí chlapi), z hereček Dana Medřická, Hana Maciuchová i další.

Největší část vyprávění se ale týkala ochotnického divadla, které je největší a celoživotní láskou Marie Steinhauserové. Vzpomínalo se na historii souboru Rieger, na osobnosti spojené s pelhřimovským ochotnickým divadlem – Otomara Krejču, rodinu Lipských, Zdeňka Vonáska a další. M. Steinhauserová prozradila, že její nejmilejší role byla Káča z Hrátek s čertem, ale víc než hraní ji bavila režie. Coby režisérka nastudovala se souborem Rieger zhruba tři desítky představení, která jsou vždy hojně navštěvována a patří k důležitým událostem v životě města. V současné době ochotníci připravují hru „Někdo to rád horké“, pojatou jako muzikál. M. Steinhauserová by uvítala ve svém souboru nové mladé členy, zájemci by ale měli počítat s tím, že ochotnické divadlo je koníček náročný nejen časově. Příprava představení obnáší spoustu různých činností – nejde jen o nastudování rolí, ale i o přípravu kostýmů, scény, organizační a finanční záležitosti. Na závěr setkání si pak přítomní připomněli na projekcích některá úspěšná představení Riegru z minulých let.

Petr Přibyl, šéfredaktor Pelhřimovských novin