Kulturní cena města Havlíčkův Brod pro Krajskou knihovnu Vysočiny

Již od roku 2008 jsou každoročně udělovány Kulturní a sportovní ceny města Havlíčkovův Brod 2018. Vítězové jsou jmenováni vždy v několika kategoriích, v oblasti kultury je to ocenění mladého umělce do 18 let, významný přínos kulturnímu životu města, významný dlouhodobý přínos městu v oblasti umění, zájmové umělecké činnosti, případně v dalších kulturně společenských aktivitách; v oblasti sportu pak nejlepší sportovec města, nejlepší mladý sportovec do 18 let, nejlepší sportovní kolektiv a nejlepší cvičitel nebo trenér.

V kategorii Významný dlouhodobý přínos městu v oblasti umění, zájmové umělecké činnosti za rok 2018 získala ocenění Krajská knihovna Vysočiny. Obdržela pamětní list, plaketu a finanční odměnu. V konkurenci mnoha nominovaných je to významné ocenění a znamení, že svou práci dělá knihovna kvalitně. Samozřejmě je to i závazek vůči všem čtenářům a návštěvníkům, že i nadále pro ně bude knihovna otevřenou institucí poskytující odborné služby, stále se rozvíjejícím a snadno dostupným informačním, kulturním a vzdělávacím centrem.

Jana Fialová, Krajská knihovna Vysočiny

Cena města Havlíčkův Brod