Malá knihovnická slavnost

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě pořádala ve středu 22. listopadu 2017 již šestnáctým rokem „Malou knihovnickou slavnost“, na které se snaží ocenit záslužnou práci knihovníků neprofesionálních knihoven v Kraji Vysočina.

Pod jejich vedením se knihovny mění na komunitní centra obcí. Poděkování však náleží i zřizovatelům knihoven, kteří se snaží zabezpečit dobré podmínky pro provoz svých knihoven. Vždyť pouze pěkné knihovny se stanou oblíbeným místem pro setkávání dětí i dospělých.

Při vyhodnocení „těch nejlepších“ jsme podobně jako v přechozích letech vycházeli z návrhů metodiků pověřených knihoven. Z každého okresu získala jedna knihovna titul Knihovna Vysočiny roku 2017 a jedna knihovna ocenění II. stupně.

Titul Knihovna Vysočiny 2017 získaly knihovny:

Obecní knihovna Věžnice – knihovnice Anna Novotná (okres Havlíčkův Brod)
Místní knihovna Dolní Smrčné – knihovnice Helena Čermáková (okres Jihlava)

Místní knihovna Čejkov – knihovnice Jana Floriánová (okres Pelhřimov)
Obecní knihovna Pucov – knihovnice Jarmila Vrbová (okres Třebíč)
Místní knihovna Dobrá Voda – knihovnice Marcela Drápelová (okres Žďár nad Sázavou)

Titul Knihovna Vysočiny 2017 – ocenění II. stupně (knihovny, které již jednou na MKS uspěly, od té doby však zaznamenaly ve své činnosti další pokrok):
Knihovna městyse Herálec – knihovnice Marie Vašáková (okres Havlíčkův Brod)
Místní knihovna Střítež – knihovnice Anna Vlachová (okres Jihlava)
Místní knihovna Krasoňov – knihovnice Marcela Štěpánová (okres Pelhřimov)
Místní knihovna Číměř – knihovnice Jana Nevoralová (okres Třebíč)
Místní knihovna Dalečín – knihovnice Renata Mičková (okres Žďár nad Sázavou)

Stalo se již tradicí, že vyhodnotíme také jednu neprofesionální knihovnu v Kraji Vysočina s nejlepší webovou stránkou.

Na hodnocení se podílelo všech 5 pověřených knihoven a s největším počtem bodů zvítězila Místní knihovna Sázavka pod vedením Evy Vlčkové.

Mimochodem 20. října letošního roku otevřela Místní knihovna v Sázavce svým čtenářům nově zrekonstruované a rozšířené prostory, kompletně vybavené novým nábytkem. Poděkování náleží nejen knihovnici, ale i Obecnímu úřadu v Sázavce.

V úvodu a na závěr slavnosti vystoupily děti ze Základní umělecké školy v Havlíčkově Brodě (akordeonistky) pod vedením Mgr. Ivany Laštovičkové. Poté následovalo vystoupení hostů – Ing. Jany Fischerové, CSc., náměstkyně hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina, Ing. Ladislava Seidla, vedoucího Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina, dále Ing. Čeňka Jůzla, místostarosty města Havlíčkův Brod a PhDr. Markéty Hejkalové, spisovatelky, překladatelky a ředitelky Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. S krátkou prezentací na téma „Ideální knihovník“ vystoupila Mgr. Zlata Houšková, dlouholetá pracovnice Národní knihovny ČR. Knihovníky pozdravila také ředitelka Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Ing. Jitka Hladíková.

Malá knihovnická slavnost, která se v letošním roce konala již šestnáctým rokem, přispívá k podpoře malých neprofesionálních knihoven. Získané ocenění je povzbuzením pro knihovníky v jejich další obětavé práci. Naším cílem je však i podchycení většího zájmu zřizovatelů o provoz „svých“ knihoven a případné zlepšení jejich umístění a vybavení.

Irena Císařová, Krajská knihovna Vysočiny